Haber Yazdır

Sayın Üyemiz;

 

14/Şubat/2011 Tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6103 sayılı “Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun” nun 20. Maddesine göre(Özetle);

Anonim ve Limited şirketlerin, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmeleri, aksi hâlde mezkûr sürenin sonunda infisah etmiş sayılacakları,belirtilmektedir.

Sermayenin TTK da öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacağı, bu konudaki kararların toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacağı ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 uncu ve TTK nın 454 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmayacağı  belirtilmektedir.(Aynı maddede Halka açık A.Ş ler içinde hükümler bulunmaktadır)

Madde de ayrıca ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının  sermayelerin belirtilen sınırlara yükseltilmesi ile ilgili süreyi “ birer yıl dan en fazla iki defa uzatabilir. ” hükmü bulunmakla birlikte

Sürenin uzatılmayacağını düşünerek 14 Şubat 2014'e kadar gerekli çalışmaların yapılmasını, Bu nedenle zor durumda kalınmamasını önemle hatırlatmak isteriz.

Konu ile ilgili bir gelişme olursa derhal bilgilendirme yapılacaktır.

 

Yönetim Kurulu