Haber Yazdır

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME TÜRKÇE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Gediz Üniversitesi İşletme yüksek lisans programı, öğrencilerine yurtiçinde ve yurtdışındaki işletmelerde iyi pozisyonlarda çalışabilmeleri ve aynı zamanda kendi işlerini kurabilmeleri için gereken teorik ve pratik bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Program dâhilinde öğrenciler bir yandan işletmenin genel yapısını ve işleyişini öğrenirken, bir yandan da işletmeler hakkında derinlikli bir uzmanlık bilgisiyle donatılmaktadırlar.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci mesleki konularda derinliğine bilgi kazanmakta ve mevcut bilgilerinin uygulamada nasıl kullanılacağını öğrenmektedir. Profesyonel çalışma hayatına devam etmek isteyen öğrencilere, bu program tavsiye edilmektedir.

Program, toplam 30 kredilik ders yükü ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Derslerden kalma, devamsızlık vb. hallerde kalan ders ve eğitim süresi, Gediz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilir. Kalan her ders için, o yılın ders ücreti üzerinden ilgili ders veya derslerin kaydı yenilenir.

Bir sınıfın açılabilmesi için;

Kurumdan en az 20 katılımcının bulunması gereklidir. Sınıf mevcudu en fazla 30 olacaktır.

           A.  KAYIT  EVRAKLARI    

1.       Başvuru Formu

2.       Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

3.       Not Durum Belgesi (Transkript) aslı

*İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından transkript istenmeyecektir.

4.       Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5.       3 adet fotoğraf

6.       Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi aslı (Yeni tarihli)

7.       Yurt dışı üniversitelerden mezun olanlar için ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin tasdikli fotokopisi

8.       İlk dönem ödemesinin yapıldığını gösteren dekont ya da tahsilat makbuzu.

B. BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

 

Programa Başvuruları son gün:

 

Programa Kayıtlar:

 

Ders Kayıtları ve Danışman Onayları:

 

Derslerin Başlaması:

 

Derslerin Sona Ermesi:

 

 

C.  ÖĞRENİM ÜCRETLERİ          

§  Dönem ücretinin peşin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanır.

§  Kurumsal MBA: 10 Ders (Minimum 30 kredi) ve Bitirme Projesi'nden oluşur.

§  Taksitli ödemeler yalnızca kredi kartı ile yapılabilmektedir.

§  Peşin ödemeler ise hem nakit hem de kredi kartı ile yapılabilmektedir.

                Örnek Ödeme Planı (2013-2014 bahar yarıyılı için geçerlidir)

 

 

1. Dönem

2. Dönem

 Alınan Ders Sayısı

 6 Ders

 4 Ders + Bitirme Projesi

 Dönem Ücreti

 4.500TL

 3.000 TL

 4 Taksit

 6 x 750 TL

 4 x 750 TL