Haber Yazdır

TİCARİ BELGELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLER

12.12.2013

Sayın Üyemiz,

01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

6102 sayılı TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında,

“Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca,Tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kağıt ve belgede  tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ,  tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.” hükmü yer almaktadır. 

Düzenlemenin 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği  aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilmiştir.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Yönetim Kurulu