Haber Yazdır

25 Nisan 2018 tarihinde verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi  30 Nisan 2018 Pazartesi sonuna;

30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz Konusu Sirkülere Ulaşmak İçin Tıklatınız.