Haber Yazdır

Sayın Üyemiz,

 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 41.Maddesinde öngörülen "Odalar, her yılsonu itibariyle mevcut üyelerine ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler."

hükmü yer almaktadır.
Üye bilgilerinin güncellemesi için Üye Bilgi Güncelleştirme Formu hazırlanmıştır.

Ayrıntılı olarak oluşturulan formun en geç 15 Aralık 2013 tarihine kadar doldurularak Odamızın 0 256 2197304 numaralı faksına veya info@aydinsmmmo.org.tr , aydinsmmmo@gmail.com mail adreslerine göndermenizi rica ederiz.

 

Yönetim Kurulu

 

Üye Bilgi Güncelleştirme Formu İçin Tıklayınız