Haber Yazdır

6736 SAYILI YASA İLE ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMASI İÇİN 31 EKİM 2016 TARİHİNE KADAR ODAMIZA BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ

 

Odamıza aidat borcu olan üyelerimiz, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde 6736 sayılı yasanın ilgili hükümleri çerçevesinde aidat borçlarının asılları ödendiğinde  gecikme faizlerinin tamamı silinecektir.

Yasa gereği 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurulmadığı takdirde aidat borçları bu güne kadar işlemiş olan gecikme faizi ile birlikte ödenmek zorunda kalınacaktır. 

6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilgili yasa metni şöyledir;

Madde 11/Fıkra 6: 30/06/2016 tarihi itibariyle, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami dokuz eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen üyelerimizin en geç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Ekim 2016 tarihine kadar)  başvurmaları şarttır. 

Üyelerimizin 6736 sayılı yasanın 11. Maddesinin 6.fıkrasına göre borçlarının ödenmesi hususunda Odamıza ekte sunulan Başvuru Belgesi ile başvurmalarını önemle rica eder, işlerinizde başarılar dilerim.

 

RIZA YÖRÜYEN

     BAŞKAN

 

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.