Haber Yazdır

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME VE SEMİNER DUYURUSU

Değerli Meslektaşlarım.                                                            

Bilindiği üzere 6331 sayılı yasa gereği 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 50 çalışandan az personeli bulunan  az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması gerekmektedir.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

Meslektaşlarımız arasında 10'dan az çalışanı bulunan işverenlerimiz; aşağıda detayları bulunan eğitimlere katılmaları durumunda  kendi işyerlerinde iş sağlığı, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması yükümlülüğünden kurtulabileceklerdir.

Meslektaşlarımız arasından eğitimlere katılmak isteyenlerin, Anadolu Üniversitesine yapacakları müracaat sonunda odamıza da ekteki form ile bilgi vermeleri  halinde, sınav tarihinden önce, sınav konuları, sınav soruları ve bürolarımızda 6331 sayılı yasa gereği yapılması gereken işlemleri  içeren bir eğitim semineri planlanmaktadır. 

Seminer kayıt formu ve konunun detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla.

 

 

Rıza YÖRÜYEN

Başkan

 

 

Seminer Kayıt Formu İçin Tıklayınız

 

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİ

MESLEK MENSUPLARININ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

6331 Sayılı kanuna göre, 10 kişiden az çalışanı (1-9 kişi) olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri de 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla tüm iş güvenliği konularında yükümlülük altına girmektedirler.

Yasa gereği bulundurulması gereken İş Güvenliği Uzmanı konusunda aşağıdaki düzenlemeler mevcuttur;

50 çalışandan az personeli bulunan "Az Tehlikeli" sınıfta yer alan tüm işyerlerinin 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yürütülebilir.

İşveren ve işveren vekillerinin Eğitimine İlişkin Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen iş ve işlemler hariç olmak üzere yürütebilir.

Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütme yükümlülüğü İSG-KATİP’e kayıt tarihi itibari ile başlar.

Yukarıdaki düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere meslektaşlarımızı da kapsayan; 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri verebileceklerdir.

Bahsedilen eğitimlerle ilgili olarak Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir.

 

Eğitimlere İlişkin Bilgiler                       ;

Anadolu Üniversitesi tarafından verilen eğitimler hakkında, http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi adresinden bilgi alabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli      :

Başvuru işlemleri 6 Haziran 2016 – 24 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaşadığınız ildeki AÖF bürolarından da başvuru işlemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kayıt bedeli 250,00 TL'dir. 

Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar sınava girecek adaylar için kayıt yenileme bedeli 125,00 TL'dir.

Sınav                                                 :

Sınav 14 Ağustos 2016 tarihinde belirli merkezlerde tek oturumda yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.

Sonuç                                                :

Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine https://isgkatip.csgb.gov.tr internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.