Haber Yazdır

Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları 01/01/2016 tarihinden itibaren “Elektronik” olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır.

 

10 Kasım 2015 Salı günü 16.00 da Odamızda Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı ile müştereken "E-Tebligat Uygulaması Bilgilendirme Semineri" yapılacaktır.

 

Katılımınızı rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

 

Fettah AÇAN

Başkan