Haber Yazdır

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

 

1 – Mükellef bilgileri bildirimi düzenlemek için internet vergi dairesi sistemine giriyorum. Bilgi giriş başlığında mükellef bilgileri bildirimi alt başlığı görülmüyor.

340 sayılı V.U.K. Tebliğine göre elektronik beyanname gönderme Kullanıcı Kodu parola ve şifresi alan mükellefler kendilerine ait mükellef bilgileri bildirimini, meslek mensupları ise kendilerine ait ve sözleşmesi bulunan mükelleflere ait mükellef bilgileri bildirimini düzenlerler. Mükelleflerin internet vergi dairesindeki kendi durumlarını sorguladıkları internet vergi dairesi kullanıcı kodu parola ve şifresi ile söz konusu mükellef bilgileri bildirimi düzenlenememektedir.

 

2 – Banka merkezi olarak şubelerimize ait mükellef bilgileri bildirimini düzenlemek istiyoruz, ancak kullanıcı kodu, parola ve şifre ile internet vergi dairesine bağlanıp yeni mükellef bilgileri bildirimini düzenlemek için giriş yaptığımızda faal olunan vergi dairesi listesinde banka merkezinin vergi kimlik numarasına ait şubelerin vergi daireleri listeleniyor, diğer şubeler görülmüyor.

14/02/2005 tarih ve 15 sayılı V.U.K. Sirkülerinin “5- Diğer Hususlar” başlığının b şıkkı bu konuyu çok açık ve net olarak açıklamıştır.

“ b) 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 03.07.1995 tarihinde tek vergi numarası uygulamasına başlanılmıştır. Belirtilen tebliğ ile getirilen uygulamanın amacı, mükelleflerin vergiye tabi faaliyetlerini aynı vergi kimlik numarası altında izlemektir. Bu nedenle, (bankalar hariç) tüm mükellefler merkez ve şubelerinde aynı vergi kimlik numarasını kullanmaktadırlar. E-beyanname gönderenlere ait ihdas edilen kullanıcı kodu, parola ve şifrelerin mükellef bazında üretilebilmesi için de vergi kimlik numarası esas alınmaktadır.

Buna göre, mükelleflere vergi kimlik numarasıyla bağlantılı olarak bir adet kullanıcı kodu, parola ve şifre verildiğinden, merkez ve şubelere ait beyannamelerin aynı kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılmak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir. Bunu teminen mükellefler şubelerine ait beyannamelerini merkezde tek elden verebilecekleri gibi, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini şubelerine bildirmek suretiyle şubelerinin bulundukları yerden de verebilirler.

Ayrıca, 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalar her şubesi için ayrı bir vergi kimlik numarası almak zorunda olduğundan, bankalarca talep edilmesi halinde vergi dairesince her şube için ayrı kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.”

Son paragraftaki açıklamalara göre banka şubelerine ayrı vergi kimlik numarası verilmiş olmasından ve her şube için ayrı kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek olmasından dolayı her şube kendisine ait mükellef bilgileri bildirimini kendisi düzenleyip kaydederek onaylayacaktır.

3 – Mükellef bilgileri bildirimi verirken mart ayında şube kapanışı yapıldı bununla ilgili olarak bilgi girişi yapmamıza gerek var mı? 

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine istinaden mükellef bilgileri bildirimini 01 Nisan itibariyle faal olan (tasfiyesi devam edenler dahil) kurumlar vergisi, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi (basit usul ticari kazanç hariç) mükellefleri, merkez ve şubeler için ayrı ayrı vereceklerdir. İlgili şube 01 Nisan tarihinden önce terk etmiş olduğundan terk şube için bildirim verilmeyecektir. 

4 –  413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6.1 bölümünde "kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa" ifadesinden kastedilen sadece beyannamesini bizzat gönderebilen mükellefler mi, yoksa beyanlarını muhasebeci aracılığıyla gönderen mükellefler de şifre alarak bildirimde bulunabilirler mi? 

01 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi; internet vergi dairesi sistemine 340 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre alınan (elektronik beyanname gönderme kullanıcı kodu) kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapılarak düzenlenir. Kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapan kullanıcı, kullanıcı kodunu Mükellef olarak veya Meslek Mensubu olarak alabilir. 

5 –  413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre internetten mükellef bilgileri bildirimini göndermek istemekteyiz. Burada bilgilerin bir kısmını girip onaylamadan kaydedip daha sonra kalan bilgileri girerek onaylama şansımız var mıdır? 

Vergi Kimlik Numarası, TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası, unvan bilgileri ile faal olunan vergi dairelerinin listelendiği ekranda “DÜZENLEME”, “GÜNCELLEME” ve “…. YILI GÖRÜNTÜLEME” seçenekleri ile ayrıca “DÜZENLEME” seçeneğinde “YENİ GİRİŞ” ve “ÖNCEKİ YIL BİLDİRİMİ ÜZERİNDEN DÜZENLEMEK” seçenekleri bulunmaktadır. İlk defa Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenecek ise “YENİ GİRİŞ” , Önceki yıl düzenlenmiş bir Mükellef Bilgileri Bildirimi olması durumunda bu bildirim üzerinde değişiklikleri düzelterek bildirim düzenlenecek ise “ÖNCEKİ YIL BİLDİRİMİ ÜZERİNDEN DÜZENLEMEK” seçe