Haber Yazdır

T.C.
AYDIN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 2016 yılı için düzenlenen;

Tercüman Bilirkişisi olarak görev yapmak isteyenler, Ceza Mahkemelerinde Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenler ve Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenler için ilanlar aşağıdadır.

Duyurulur.

 

 

Ceza Mahkemeleri Bilirkişi İlanı

Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi İlanı

Ceza/Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Başvuru Dilekçesi