Haber Yazdır

Bağımsız Denetim Geçiş Dönemi İçin Üçüncü Ve Son Etap Başvuruları

Üçüncü Etap Başvurular için Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2014 olup, 26.12.2012 tarih ve 28509 Sayılı R.G.’de “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)” Tarafından Yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin Geçici 1’inci Maddesinin 4’üncü Fıkrası Gereği 31 Aralık 2014 Tarihinden Sonra Kesinlikle Başvuru Alınmayacaktır.

Son kez açılacak ÜÇÜNCÜ ETAP EĞİTİMLER için başvurunuzu, 31.12.2014 Tarihine kadar www.ankusem.ankara.edu.tr adresinden on-line olarak yapabilirsiniz.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile Ankara Üniversitesi arasında 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesi kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesine yönelik eğitim verilmesi amacı ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Eğitime Başvurabilecek Meslek Mensupları

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen dallardan lisansüstü seviyesinde diploma almış, 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,

Son müracaat tarihi 31 Aralık 2014 olup bu tarihe kadar başvurularınızı online başvuru yaparak ön başvuru formunu Odamıza iletmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinmenizi rica ederiz.

 

Yönetim Kurulu

 

-Geçiş Dönemi Eğitimi Ön Başvuru Formu için Tıklayınız

-TÜRMOB’un Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitim ile İlgili Yazısı için Tıklayınız

-KGK ile Ankara Üniversitesi Arasında İmzalanan Protokol Kapsamında Meslek Mensupları İçin -Geçiş Dönemi Eğitim Programı Duyuru yazısı için Tıklayınız

-Mesleki deneyim süresinin hesaplanmasında Faydalanmak için Dokümana ulaşmak için Tıklayınız

-Başvurularda kullanılmak  üzere Denizbank kredi imkanı için Tıklayınız

-Başvurularda kullanılmak  üzere Ziraat Bankası kredi imkanı için Tıklayınız

-Ankara Üniversitesi Eğitim Başvurusu Portalı