Haber Yazdır

Sayın Üyemiz,

Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitimi Başvuruları 30 Kasım 2014 tarihine uzatılmıştır.

Bilgi edinmenizi rica ederiz.

 

Yönetim Kurulu

 

Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitimi Başvuruları 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile Ankara Üniversitesi arasında 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesi kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesine yönelik eğitim verilmesi amacı ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Eğitime Başvurabilecek Meslek Mensupları

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen dallardan lisansüstü seviyesinde diploma almış, 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,

Son müracaat tarihi 30 Kasım 2014'tür. Bu tarihe kadar portal üzerinden başvurularınızı  yaparak ön başvuru formunu ve dekontu Odamıza iletmeniz gerekmektedir.

 

-TÜRMOB’un Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitim ile İlgili Yazısı için Tıklayınız

-Geçiş Dönemi Eğitimi Ön Başvuru Formu için Tıklayınız

-KGK ile Ankara Üniversitesi Arasında İmzalanan Protokol Kapsamında Meslek Mensupları İçin

-Geçiş Dönemi Eğitim Programı Duyuru yazısı için Tıklayınız

-Mesleki deneyim süresinin hesaplanmasında Faydalanmak için Dokümana ulaşmak için Tıklayınız

-Başvurularda kullanılmak  üzere Denizbank kredi imkanı için Tıklayınız

-Başvurularda kullanılmak  üzere Ziraat Bankası kredi imkanı için Tıklayınız

-Ankara Üniversitesi Eğitim Başvurusu Portalı