Haber Yazdır

T.C.
AYDIN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 2015 yılı için düzenlenen;

Ceza Mahkemelerinde Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenler ve Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenler için ilanlar aşağıdadır.

Duyurulur.

 

Ceza Mahkemeleri Bilirkişi İlanı

Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi İlanı

Ceza/Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Başvuru Dilekçesi