Haber Yazdır

Kıymetli üyelerimiz;

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun  64.maddesi hükümleri gereğince; YEVMİYE defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir.

Bu itibarla; Tacirler (Kurumlar vergisi Mükellefleri, Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, dernek ve vakıflar vb.İktisadi işletmesi olan mükellefler ve kooperatifler ) 2013 yılında tuttukları yevmiye defterlerinin kapanış onayları 30 Haziran 2014 mesai bitimine kadar noterlere yaptırılması gerekmektedir.

Durumu bilgilerinize sunar işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla

 

Fettah AÇAN 

Başkan